สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส. คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร มารู้จักกันep.2

สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส. คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร มารู้จักกันไปด้วยกันนะครับเพราะหลายคนนั้นยังใหม่กับสลากกินแบ่งรัฐบาลรูปแบบนี้ซึ่งอาจจะทำให้สับสน

สลากกินแบ่ง ธกส.  | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

ต่อตอนที่ 2กับเรื่อง ของ สลากออมทรัพย์ธ.ก.ส. กันนะครับ

ทั้งนี้ด อกเบี้ย แล ะ เงิ น รางวัล ได้รั บ กา รยก เว้ น ภาษี สำหรับ บุค ค ล ทั่ ว ไ ป แ ละ ส าม า รถ นำไ ปใ ช้เป็ น ห ลั กทรั พ ย์ ใ น การ ค้ำ ปร ะ กัน (B an k G u a r a n t e e) ได้

สามารถซื้อ หวยออนไลน์ เลขเด็ดตาทองงิ้วราย ได้ที่นี่นะครับเว็บดีเรามั่นใจด้วยคุณภาพเว็บหวยที่ดีที่สุด

จำนวนรางวัล แล ะ เงิ นรางวัล ราง วัลที่ 1 มี 1 รางวัล แบบเสี่ ยงหม วด มูลค่ ารางวั ลแ ยกเป็น รางวัลละ 15 ล้านบาท จำน วน 6 งวด(ในเ ดือนพ ฤศจิกา ยน 2562, พฤ ษภาค ม 2563, พฤศ จิกา ยน 2563, พฤ ษภา คม 2564, พฤ ศ จิ กา ยน 2564 และ พฤ ษภา คม 2565) และ ร างวั ลละ 10 ล้ านบ าท อีก 30 งวด แล ะ ยังมีร างวั ล ที่ 1 ต่า งห ม วด(119 รางวัล) รา งวัล ละ 2 หมื่ นบ าท

รา งวั ลที่ 2 หมุน 3 ครั้ ง มี 360 รา ง วัล รา งวัล ละ 1 หมื่น บา ท ราง วัลที่ 3 หมุ น 10 ครั้ง มี 1,200 ราง วัล รางวั ลล ะ 5,000 บา ท รางวั ลที่ 4 หมุน 20 ครั้ง มี 2,400 รา งวั ล ราง วัล ละ 2,000 บาท รา งวั ลที่ 5 หมุน 100 ครั้ง มี 12,000 ร างวั ล ร างวัล ละ 1,000 บ าท

ส่วน รา ง วัลเ ลขท้า ย 4 ตัว หมุน 1 ครั้ง มี 120,000 ร าง วัล รา งวัล ละ 90 บาท แ ละ ราง วั ล เลข ท้ าย 3 ตัว ห มุน 2 ครั้ ง มี 2,400,000 ร างวั ล ร างวัลล ะ 45 บาท

สามารถซื้อ หวยออนไลน์ เลขเด็ดตาทองงิ้วราย ได้ที่นี่นะครับเว็บดีเรามั่นใจด้วยคุณภาพเว็บหวยที่ดีที่สุด

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก
พารู้จั กกับ หวยออนไลน์ เล่นยังไง คืออะไรมาจากไ หน
แจก เทคนิคหวยฮานอย คำนวนอย่างไร ให้เข้า ทุกงวด
แนวทาง เลขเด็ด หวยฮานอย คิดอย่างไร เข้าจริงมั๊ย
แทงขั้นต่ำ 1 บาท เท่านั้น จ่าย สูงสุด ตอนนี้ บาทละ 900
มารู้จัก “หวยออนไลน์” หวยแนวใหม่ เข้าใจง่าย ใครก็เล่นได้
สำหรับมือใหม่ ! กับ คำศัพท์ ที่ต้องรู้กับการ แทงหวยออนไลน์
5 ประเภท การ แทงหวยออนไลน์ ที่คนนิยม เล่นมากที่สุด!
สมัคร เล่นหวย ออนไลน์ สมัครฟรี ดูแล ดีเวอร์

https://tookhuay.com - ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น
https://tookhuay.com – ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น ทุกหวย ทุกหุ้น