ร้านหวยชื่อดัง มีคน ถูกรางวัลที่1 อีกแล้วรวยเละ 60 ล้านรอบสองหลัง

ร้านหวยชื่อดังเมืองอุดรธานี โพสต์แสดงความยินดี ลูกค้า ถูกรางวัลที่1 รวยเละ 60 ล้าน หลังจากที่มีครเคยถูกรอบนึงแล้วตอนปี 55

สามารถซื้อ หวยออนไลน์ ได้ที่นี่นะครับเว็บดีเรามั่นใจด้วยคุณภาพเว็บหวยที่ดีที่สุด

เมื่อ 16 ต.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภ า ย ห ลั ง จ า ก กอ งส ลา ก ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร อ อ ก ส ล า ก กิ น แ บ่ ง รั ฐ บ า ล ง ว ด ป ร ะ จำ วั น ที่ 16 ต.ค. 63 โ ด ยร า ง วั ล ที่ 1 ไ ด้ แ ก่ ห ม า ย เ ลข 286051 ปรากฎว่า ในเพจของร้านจำหน่ายลอตเตอรี่ชื่อร้านโชคอนันต์ จ.อุดรธานี ได้โพสต์ ว่า

ร า ง วั ล ที่ 1 อ ยู่ นี้ น ะ ง ว ด นี้เข้าอุดรอีกแล้วครับเข้า 60 ล้านบาทครับ อุดรสุดปังอยากรวยต้องซื้อร้านโชคอนันต์ สลากนำโชค โชคอนันต์ เงินงาม 3 แม่ลูก เฮงจริงๆ

จากการตรวจสอบพบว่า ทางเพจของร้านได้โพสต์ภาพแผงลอตเตอรี่ ซึ่งมีเลข 286051 จำนวน 10 ใบ เมื่อวันที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมาจริงๆ  

ถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่ 1 | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

ทั้ งนี้ ร้ า นโ ช ค อนันต์ เจ้าข องคือ นางนัน ทา ฟัก ขา ว และ นายวิมล ฟักขาว ซึ่งเคย ถูกรางวัลที่1 หมายเลข 639500 งว ด ปร ะจำ วันที่ 16 พ.ย.55 จำ น ว น 4 2 ล้ า น บ า ท แต่ ม า ป ร ะ ส บ อุ บั ติ เ หตุเสี ย ชี วิต ทั้ง 2 คน เมื่ อต้น เดือ น ก.พ. 56 แ ละ มีลู กๆ เปิ ดร้ าน จำหน่ ายลอ ตเ ตอรี่แท น

สามารถซื้อ หวยออนไลน์ ได้ที่นี่นะครับเว็บดีเรามั่นใจด้วยคุณภาพเว็บหวยที่ดีที่สุด

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก
พาไปรู้จัก อะไรคือ หวยออนไลน์ เล่นยังไง เป็นมาอย่างไร
ชี้ทางรวย หวยออนไลน์ หลากหลายประเภท
เล่น หวยหุ้นนิเคอิ ลองอ่าน
แนะนำเพื่อน ก็ได้เงินตอบแทนเยอะ ไม่แทงเอง ยังได้เงิน ฝึกนิดหน่อย
เล่น หวยลาวก็ต้อง สูตรหวยลาวเพื่อคิดวิเคราะห์นะ เล่นยังไงก็รวยต้องคิดบ้างแค่นั้น!
วิธีใช้ สูตรหวย วิธี คำนวณหวย

https://tookhuay.com - ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น
https://tookhuay.com – ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น ทุกหวย ทุกหุ้น