ถูกหวย 18 ล้าน พ่อท่านรอด และพ่อท่านทอง ให้โชคชาวบ้านแก้บนใหญ่

ในวันที่ 7 ต.ค. ที่ผ่านมา จากกรณี นายศุภชัย เกิดสุข อายุ 59 ปี กำนัน ต. ทับปริก อ. เมือง จ. กระบี่ ดวงเฮง ถูกหวย รางวัลที่ 1 เลขชุด 3 ใบและได้มาแก้บนชุดใหญ่ หมายเลข 837893 งวดที่ 37 ชุดที่ 27 วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา รับเงิน 18 ล้านบาท ท่ามกลางความดีใจของคนในครอบครัวและเพื่อนบ้าน

สามารถซื้อ หวยออนไลน์ ได้ที่นี่นะครับเว็บดีเรามั่นใจด้วยคุณภาพเว็บหวยที่ดีที่สุดถ้าอยาก ถูกหวย

ล่า สุ ด ที่ วัดคลอง ใหญ่ หมู่ 6 ต. ทับปริก อ. เมืองกระบี่ นายศุภชัย เกิดสุข กำนัน ต.ทับปริก ได้นำข บวนกลอ งยาว​พร้อมนา ง รำ ซึ่ ง เ ป็น เพื่อนบ้าน ในหมู่บ้าน มารำ แก้บน ด้านหน้าศ าลา พ่อท่ านรอด และพ่ อท่านทอง ซึ่งเป็นสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์​ที่ประชาชนใน ต.ทับปริก ให้ความเคารพนับถือ พร้อมกับจุดประทัด 2 หมื่นนัดถวาย โดยมี นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอ​เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เข้าร่วมในพิธี

กำ นัน​ ศุภ ชัย เปิดเผ ยว่า ก่อนที่ หว ย จะออ กในงวด ที่ผ่านม า ตนได้มาบ นบาน กับพ่อ ท่านรอด และ พ่อท่า นทอง ซึ่งชาวบ้า นเล่ ากัน ว่าหลังจ ากมรณภ าพ​ ชาวบ้า นก็ได้นำ สังข ารของพ่อ ท่านทั้ง 2 มาเผาบริเ วณดังกล่ าว ผ่าน มานับ 100 ปี สังขา รขอ งพ่อท่า นทั้ง 2 กลา ย เป็ น จอ มปลว ก โผล่ ขึ้ นมา โด ยสั งขาร ของ พ่ อ ท่าน รอด สูงปร ะมาณ 2 เมตร ส่วน พ่อท่ านท อง สูง ป ระม าณ 50 เซ นติ เมตร​ ซึ่งชา วบ้านเชื่ อว่าเป็นตั วแท นของพ่ อท่านทั้ง 2 และ เป็ นสิ่ง ศัก ดิ์ สิทธิ์ ที่ชาว บ้า นเค าร พบูชา

กำ นั น ศุภชัย​ กล่าวอีกว่า ตนจะ นำเงิ นร างวัลส่ วนหนึ่งที่ ได้จาก การ ถูกสลาก กินแ บ่งรัฐ บาล​ จัดสร้า งเ หรี ยญ ​ พ่ อท่า นรอ ด แล ะพ่อ ท่าน ทอง ที่ได้ บน บานไว้ โดย เงินรา ยได้นำ มา สร้า งเ มรุให้ กับวั ดที่ยัง ไม่มีต่ อไป 

หลังจา กทำพิ ธีแก้ บนจุด ประ ทัด 2 หมื่นนัด ชาวบ้ านก็ได้แ ห่กันไปดู เลขประทั ดนำไปซื้อ หวยงวดที่จะถึง ชุด แรก 8822 ชุดที่ 2 เลข บน 53 ล่าง 362 และ ขณะ ที่ทำพิธีไ ด้มีพ่ อค้าแม่ ค้า มาร อขา ยหวย เลขม งคลที่ต รงกับเ ลขปร ะทัดถูกคอ หวย กวาดซื้ อเ กลี้ย งแ ผง

เลขหางประทัด  | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

สามา รถซื้อ หวยออนไลน์ ได้ ที่นี่น ะครั บเว็บดีเ รา มั่น ใจด้ว ยคุณภ าพเว็บห วยที่ดี ที่สุด

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก
เล่น หวยลาว! คำนวณ สูตรหวยลาว เล่นยังไงก็รวย คอหวยห้ามพลาด

หวยนิเคอิ เล่นอย่างไร

“วิธีเล่นหวยฮานอย” อยากรู้เปิดเลย
“หวยออนไลน์” มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ทางลัด ทางรวย
กำลังมาแรง ! “หวยหุ้นไทย” แทงง่าย เข้าใจง่าย ได้เงินเร็ว

แนะนำเพื่อน ก็ได้เงิน สูงถึง 8% ไม่แทงเอง ยังได้เงิน
ฝาก ถอน ง่าย จ่ายเร็ว จ่ายหนัก จ่ายจริง
หวยออนไลน์ หลากหลายประเภท

https://tookhuay.com - ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น
https://tookhuay.com – ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น ทุกหวย ทุกหุ้น