หวยหุ้นนิเคอิ เล่นยังไง คืออะไรกัน ของประเทศอะไรกันนะ

หวยหุ้นนิเคอิ เล่นยังไง

กติกาการเล่น หวยหุ้นนิเคอิ หรือ หวยหุ้นญี่ปุ่นในวันนี้เราจะมาชี้แจงแถลงไข ให้ทุกคนได้ฟังกันว่าเล่นยังไง ยากมั้ยนะครับทุกคน

กติกาการเล่นหวยหุ้นนิเคอิ

สามารถซื้อ หวยออนไลน์ ได้ที่นี่นะครับเว็บดีเรามั่นใจด้วยคุณภาพเว็บหวยที่ดีที่สุด

หวยหุ้นนิเคอิ คืออะไร ?

หวยหุ้นนิเคอิ หรือหวยหุ้น ญี่ปุ่น เป็นอีกหนึ่งหวยออนไลน์ที่คนไทยนิยมเล่ นกันอย่างล้นหลาม โดยการ ออกรางวัลตามดัชนี การปิดต ลาดหุ้น ของประเทศญี่ปุ่น โดยตลาดที่ใช้ในการอ้างอิง คือ นิเคอิ225 (Nikkei225) ซึ่งเป็ นการนำมูลค่า การซื้อขายหุ้นข องบริษัทยักษ์ใหญ่ ของ ประเท ศญี่ปุ่น รวม 225 บริษัท มาเป็นผล ชี้วัด

หวยหุ้นนิเคอิ ออกวันไหน กี่โมง?

หวยหุ้นนิเ คอิออก รางวัลทุกวันทำการของต ลาดหุ้นญี่ปุ่น (จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และออกรางวัลตามรอบการ ปิดตลาด นิเคอิ225 วันละ 2 รอบ (ตาม เวลาประเทศไทย)

  • – รอบเช้า ออก เวลา 9.30 (เวลาญี่ปุ่น 11.30)
  • – รอบบ่าย ออ กเวลา 13.00 (เวลาญี่ปุ่น 15.00)

โดยผลรางวัลจะประกาศ จากเว็บ https://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave/

หวยหุ้นนิเคอิ เล่นอย่างไร ?

วิธีการเล่นหวยหุ้นนิเคอิไม่ยาก อย่างที่คิด หวยหุ้นนิเ คอิเล่ นเหมือนหวยไ ทยเกือบทุกอย่าง มีทั้ งแบบ 3 ตัวตรง – โต๊ด 2 ตัว บน – ล่าง หรือ แบบเลขวิ่ง ก็มีเหมื อนหวยไทย ทุกอย่าง แค่จะต่างที่ห วยหุ้นนิเคอิ ออ กผล รางวัน วันจันทร์ – ศุกร์ วันละ 2 รอบ

วิธีการตรวจ หวยหุ้นนิเคอิ

วิธีการตรวจหวยหุ้น นิเคอินั้นไม่ยาก สำหรับใครที่เล่นหวยเป็นอยู่แล้วยิ่งง่ายไปใหญ่ การออกรางวัลหวยหุ้นนิเคอิ มีหลักในการออกรางวัล ดังนี้

  • – เลขสามตัว และ สองตัวบน จะใช้เลขหลั กหน่วย และ เลขหลัง จุดทศ นิยมในมู ลค่าการปิดต ลาดมาออกเป็น 3 ตัวบน และ 2 ตัวบน
  • – เลขสอ งตัวล่าง จะใช้ เลขหลั งจุดทศนิยมของค่า Change ในช่วงการปิด ตลาดมาเป็น 2 ตัวล่าง ตามรูป
วิธีตรวจหวยหุ้นนิเคอิ | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว

อัตรากา รจ่าย หวยหุ้นนิเคอิ

อัต ราการ จ่าย (แบบมีส่วนลด)ป ร ะ เ ภ ท ท า ย ผ ล อั ต ร า ก า ร จ่ า ย อั ต ร า ส่ ว น ล ด (%)3 ตั ว บน550 THB25 เปอร์เซ็นต์3ตัวโต๊ด100 THB25 เปอร์เซ็นต์2 ตัวบน70 THB20 เปอร์เซ็นต์2 ตัวล่าง70 THB20 เปอร์เซ็น ต์วิ่งล่าง4 THB12 เปอร์เซ็นต์วิ่งบน3 THB12 เปอร์เซ็นต์

อัตรา การ จ่าย (แบบไม่มีส่วนลด)ประเ ภทท ายผลอัตรา กา รจ่าย อัตราส่วนลด (%)3 ตัวบน800 THB 0 เปอร์เ ซ็นต์3ตัวโต๊ด130 THB 0 เป อร์เซ็ นต์2 ตัว บน90 THB 0 เ ปอร์เ ซ็นต์2 ตัว ล่าง90 THB 0 เปอร์ เซ็น ต์ วิ่ง ล่าง4.2 THB 0 เปอร์เ ซ็นต์วิ่งบน3.2 THB 0 เปอ ร์เซ็ นต์

ข้อเรียนรู้เพิ่มเติมในการเล่นหวย

ต ล า ด หุ้ น ข อ ง ญี่ ปุ่ น น อ ก เ ห นื อ จ า ก นิ เ ค อิ 2 2 5 แล้วยังมี นิเคอิ500 , นิเคอิ300 แ ล ะ นิเคอิ JASDAQ Average อีก เพราะฉะนั้นอย่า สับสนและดู ดัชนีการปิดตลาดของ Nikkei225 เป็นหลักเท่ านั้น

สามารถซื้อ หวยออนไลน์ ได้ที่นี่นะครับเว็บดีเรามั่นใจด้วยคุณภาพเว็บหวยที่ดีที่สุด

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก
ฝากก็ง่าย ถอนก็ง่าย จ่ายก็เร็ว
เล่น หวยหุ้นนิเคอิ ง่าย ๆ มาเลย
แนะนำเพื่อนมาเล่นเพียงแค่นี้ ก็ได้เงิน สูงถึง 8% ไม่แทงเอง ยังได้เงินสมัครสิ

รู้ทางลม หวยออนไลน์ รู้ไว้เป็น ศรีแก่ตั ว
คิดเล่น หวยลาว! คำนวณ สูตรหวยลาว ต้องมีกันไว้คิดก่อนเล่นไม่งั้นเจ็บใจยาวแน่!
สูตรหวยใต้ดิน หวยออนไลน์ได้เบิ้ดด คำนวณดู สูตรนี้ใช้ได้จริง

https://tookhuay.com - ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น
https://tookhuay.com – ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น ทุกหวย ทุกหุ้น